Broj 2/2021 (download)

ČLANCI:

UDK 342.7(4)

Alenka Šelih

Doživotni zatvor i njegovo ukidanje (  )

UDK 343.627:061EU

Predrag Jovanović

Dečiji rad u međunarodnom i evropskom pravu (  )

UDK 343.988(410:73)

Đorđe Ignjatović

Viktimizacija u 21. veku (  )

UDK 343.8:[347.634:347.44

Anđela Đukanović, Jelena Đurišić

Komercijalno surogatstvo, reproduktivni turizam i trgovina maloletnim licima radi usvojenja (  )

UDK 347.61/.64
UDK 342.72/.73-053.2/.6

Ivana Jabučanin, Ana Stojanovski

Vršenje roditeljskog staranja i prava djeteta (  )

PRIKAZI:

Slobodan P. Stojanović

Nedeljko Jovančević, Pravni lekovi u krivičnom postupku, Dosije studio, Beograd, 2021 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Petar Stojanović

Preljuba kao povreda bračne vjernosti u propisima i običajnom pravu Crne Gore (  )