Broj 2/2019 (download)

ČLANCI:

UDK 004.738.5

Rodoljub Etinski

Slučaj Renckhoff i preoblikovanje neprofitnog korišćenja interneta (  )

UDK 347.611

Slobodan I. Panov

Porodični zakoni Crne Gore i Srbije: Skica komparativne analize (  )

UDK 347.611

Marko Petrak

Kodificiranost građanskog prava u Jugoistočnoj Europi. Pouke za Crnu Goru (  )

UDK 343.1(497.16)

Jelena Đurišić

Krivično djelo proganjanje u krivičnom zakonodavstvu Crne Gore (  )

UDK 366.5: 061.1 EU
UDK 341.2

Bojan Božović

Međunarodna nadležnost za online potrošačke ugovore u Evropskom međunarodnom privatnom pravu (  )

PRIKAZI:

Andrej Bracanović

Bart Wauters and Marco de Benito, The History of Law in Europe: An Introduction, Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham, 2017 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Slučaj izricanja smrtne kazne strijeljanjem iz 1853. godine (  )

IN MEMORIAM

Akademik Slobodan Perović 1932–2019 (  )