Back to Top

Studia Iuridica Montenegrina, 1/2020

ČLANCI:

UDK 347.952(497.16)

Mihajlo Dika, Ivana Martinović

O ustavnosti nekih instituta Zakona o izvršenju i obezbjeđenju te Zakona o javnim izvršiteljima (  )

UDK 331.45-053.6

Predrag Jovanović

Zaštita mladih ljudi na radu u smislu Direktive br. 94/33/EZ  (  )

UDK 347.65(497.11)

Dušan Nikolić

O položaju države u naslednom pravu Srbije (  )

UDK 347.736(497.16)

Slobodan Stojanović

Oduzimanje imovine iz stečajne mase od strane krivičnog suda (  )

UDK 34(376)

Andrej Bracanović

In caput anguli ili: o rimskoj pravnoj tradiciji u Skupštini Crne Gore  (  )

PRIKAZI:

Milana Čabarkapa-Macanović

Vuk Radović, Stečajno pravo, knjiga 1 i 2, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017. (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Jedno senatsko suđenje u doba Knjaza Danila (  )