Broj 1/2021 (download)

ČLANCI:

UDK 342.7(4)

Rodoljub Etinski, Bojan Božović

The Interactions of the margin of appreciation and the legal systems as articulated by the ECtHR and the ECJ (  )

UDK 343.1:621.39

Stanko Bejatović

Videolink kao način preduzimanja krivičnoprocesne radnje (opravdanost predviđanja mogućnosti upotrebe) (  )

UDK 327(497.16):061.1EU

Stevan Lilić

Institucionalni i pravni izazovi Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (  )

UDK 342(497.16)(091)

Mladen Vukčević

Nacrt za istoriju ustavnosti Crne Gore (  )

UDK 342.3(497.16)

Matija Stojanović

Neobičan slučaj kontinuiteta državnih institucija Crne Gore (  )

PRIKAZI:

Jelena Đurišić

Emir Ćorović, Osnovi prekršajnog prava Crne Gore, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2021 (  )

Bojan Božović

Jasminka Hasanbegović, Ka filozofiji prava kao filozofiji ljudskih prava, Dosije studio,
Beograd, 2021 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Sentencije Crnogorskoga Šenata (  )