Broj 2/2022 (download)

ČLANCI:

UDK 341:347.441

Rodoljub Etinski

Evolutivno tumačenje međunarodnih ugovora i rizik sudske legislacije​​​​ (  )

UDK 341.231.14:341.638

Stevan Lilić

Magnitski zakonodavsto – ciljane sankcije i restriktivne mere zbog povrede ljudskih prava i korupcije (  )

UDK 364.65:061.1EU

Milica Kovač Orlandić

Evropski socijalni model – mit ili stvarnost (  )

UDK 347.991:351.778.3

Petar Brudar

Osvrt na presudu Vrhovnog suda Crne Gore Uvp broj 415/2017 od 19. oktobra 2017. godine (  )

UDK 347.99:342.7(47)

Siniša Gazivoda

Ruska Federacija i Evropska konvencija – istočno od ljudskih prava (  )

PREZENTACIJE NA NAUČNIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

Mladen Vukčević

Rodžer Koterel, Pravna kultura, CID, Fakultet pravnih nauka UDG, Podgorica, 2022 (  )

PRIKAZI:

Emil Mujević

Stanko Bejatović, Posebni i pomoćni krivični postupci, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2021 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Mihailo Konstantinović

Obrazloženje prednacrta zakonika o obligacijama – Opšti deo (Pregled osnovnih ideja i pojedinih odredaba Prednacrta), jula 1966. godine, Beograd (  )