Broj 2/2020 (download)

ČLANCI:

UDK 343.522/.523(497.16)

Zoran Stojanović

Falsifikovanje isprave u crnogorskom krivičnom pravu (  )

UDK 343.244(094.5)(497.16)

Emir Ćorović

Rad u javnom interesu u Krivičnom zakoniku Crne Gore: stanje u zakonodavstvu i praksi (  )

UDK 347.991(497.5)

Slađana Aras Kramar, Marijan Serenčeš

Reformirani institut revizije i pristup Vrhovnom sudu u hrvatskom pravu – 
neki pravni prijeporie (  )

UDK 37:341.645(4)

Anđela Đukanović, Bojan Božović

Pravo na obrazovanje u praksi Evropskog suda za ljudska prava (  )

UDK 331.31:379.8

Milica Kovač-Orlandić

Savremeni izazovi regulisanja radnog vremena: da li je granica između radnog i slobodnog vremena isuviše zamagljena? (  )

PRIKAZI:

Bojan Božović

Rodoljub Etinski, Tumačenje međunarodnih ugovora: pravila i praksa, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2020 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Stanak u Crnoj Gori do najnovijeg vremena (  )