Broj 1/2023 (download)

ČLANCI:

UDK 061.1EU:342.7

Budimir Košutić

Vrednosti utvrđene pravom EU i perspektive njihovog ostvarivanja​​​​​​ (  )

UDK 343.544(094.5)(497.16)

Dragana Pejović

Pravno regulisanje prostitucije u Crnoj Gori (  )

UDK 34:929Konstantinović M.

Emil Mujević

Ideje Mihaila Konstantinovića o narodnom i zakonskom pravu (  )

UDK 34(37)(091)

Janko Paunović

Rimska provincija Illyricum i pravni položaj Ilira u njoj (  )

PREZENTACIJE NA NAUČNIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

Milan Podunavac

O osnovama krize političkog moraliteta u savremenim ustavnim državama (  )

PRIKAZI:

Andrea Mićanović

Mijat Jocović, Pravo privrednih društava – kompanijsko pravo, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2022 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

Stanislav Borovski

Bogišićeve opaske o Danilovom zakoniku (  )