Broj 1/2022 (download)

ČLANCI:

UDK 343.236:17

Zoran Stojanović

Moralni prestup i krivično djelo​​ (  )

UDK 342.721:343.1

Svetlana Nenadić

Pretpostavka nevinosti i dostojanstvo ličnosti (  )

UDK 336.142.6:657.6

Milan Dabović

Uloga i značaj programskog budžetiranja (  )

UDK 347.963(497.16:061.1 EU)

Nikola B. Šaranović

Evropski javni tužilac i Crna Gora (  )

UDK 347.72:331.107

Amina Kajević

Neka sporna pitanja uređenja društva sa ograničenom odgovornošću Zakonom o privrednim društvima (  )

PRIKAZI:

Jelena Đurišić

Stanko Bejatović, Posebni i pomoćni krivični postupci, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2021 (  )

IZ PRAVNE ISTORIJE

B. Jugović

Crna Gora — Iz istorije državnog prava (  )

IN MEMORIAM

Andrej Bracanović

Marko Petrak (1972–2022) (  )